Κριτική για το «Mother!»

Κριτική για το «Mother!»

Στο «Mother!», ο Αρονόφσκι διαρθρώνει την ιστορία του χρησιμοποιώντας έναν Βιβλικό πυρήνα. Μέσω αυτής και των συμβολισμών της, εκφράζει με μοναδικά πρωτότυπο τρόπο τις γενικευμένες περιβαλλοντικές του ανησυχίες και κριτικάρει τη διαχρονική κατάσταση της ανθρωπότητας. Συνεχίστε την ανάγνωση Κριτική για το «Mother!»